Autobrief 3

Deze brief is gericht aan alle overheden, aan alle autofabrikanten en aan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de automobiliteit.

Of dat nu uit idealisme is vanwege het klimaat of dat er commerciële belangen zijn maakt hierbij niet uit.

Deze brief is geschreven uit naam van het merendeel van alle automobilisten ter wereld. Zij zijn de echte ervaringsdeskundigen, zij zijn het die aan het stuur zitten en zij zijn het die hun geld uitgeven aan auto’s. Ervan uitgaande dat de elektrische auto de brandstofauto op termijn gaat verdringen graag uw aandacht voor de volgende punten:

Elektrische auto?

De afgelopen twee jaar worden wij van alle kanten geïnformeerd over een, voor velen van ons, nieuwe auto. De elektrische auto. Wat wij ervan zien is nogal verschillend. Aan de ene kant auto’s die voor de meesten van ons onbetaalbaar zijn, maar die wel, met wat ze bieden, serieus vergeleken kunnen worden met de brandstof-auto’s. Aan de andere kant een wat onoverzichtelijk aanbod van verschillende elektrische auto’s die in ieder geval één ding gemeen hebben, een (te) klein bereik en daarnaast heel veel hybride auto's

Wat willen wij?

Met deze brief geven wij aan waar de auto’s en de infrastructuur aan moeten voldoen, willen wij over een paar jaar enthousiast worden voor een elektrische auto.

Hoeveel km op een batterij

Laten we daarom beginnen met één van onze belangrijkste voorwaarden. Een elektrische auto moet een acceptabel bereik hebben. Voor ons betekent dat dat we, op een volle batterij, minimaal tussen de 300 en 350 echte kilometers kunnen rijden, bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden. Dus niet alleen als we met 80 op de rechterbaan blijven hangen.

Voor ons betaalbaar

Natuurlijk moet hij betaalbaar zijn. We weten inmiddels al wel dat er veel minder geld hoeft te worden uitgegeven aan onderhoud. En ook dat de brandstofkosten, als je het gangbare tarief van de elektriciteit aanhoudt, nog maar een kwart zijn van wat we nu betalen.
Daar houden we natuurlijk rekening mee als we naar de totale kosten kijken.

Veiligheid

De veiligheid, zowel passief als actief, moet natuurlijk van deze tijd zijn en op een heel hoog niveau liggen.

Fiscaal uiteindelijk onafhankelijk

Daarnaast willen we niet afhankelijk zijn of blijven van allerlei fiscale maatregelen die het goedkoper (kunnen) maken maar moet de elektrische auto wat dat betreft over een paar jaren op eigen benen kunnen staan.

Opladen

Natuurlijk willen wij dat er een goede oplossing komt voor het opladen van de auto.

Ook hier maar gelijk een voor ons erg belangrijk punt.

- Geen gedoe met losse kabels

Wij zien nu regelmatig auto’s bij laadpaaltjes staan waarbij men dan de laadkabel zelf mee moet nemen, deze moet men aansluiten, dan met een pasje of de telefoon de paal aanzetten en dan na een aantal uren alles weer in de omgekeerde volgorde en als laatste de kabel, ook al is hij nat en smerig omdat het regent, weer ergens in de auto opbergen.

Dit wordt het voor ons duidelijk niet!

Wij willen dat de laadpunten een vaste kabel hebben die we aan onze auto kunnen koppelen en daarna weer terughangen. We hebben nu bij een tankstation toch ook niet een eigen brandstofslang bij ons?

- Geen gedoe met pasjes of apps

En dan het afrekenen. Wij zullen niet gaan staan klungelen met pasjes (van verschillende aanbieders) of met de telefoon. Het is 2016!

Dat kan straks heel wat beter.

Als wij met onze telefoon de grens over gaan dan kunnen wij gewoon blijven bellen. Onze telefoon wordt herkend en onze eigen telefoonmaatschappij regelt het verder wel met ons.

Dat verwachten we bij de elektrische auto ook. Het laadpunt herkent onze auto en gaat dan automatisch laden en de gegevens gaan naar onze provider. Wij willen de vrijheid om met onze provider afspraken te maken over wat we betalen voor de stroom. Of dat nu een prepaid contract is, misschien zelfs met een flat rate, of een afrekening per afgenomen stroomeenheid (kWh), dat bepalen wij zelf met onze provider. Misschien betaalt de fabrikant van de auto de stroom zelfs. Voor het gebruik van het laadpunt maakt het niets uit!

- Nieuw laadnetwerk voor de elektrische auto van straks

Let wel, dit wordt een nieuw laadnetwerk dat alleen bedoeld is voor de nieuwe generaties elektrische auto’s. De huidige elektrische auto’s met een gering bereik en een lage laadsnelheid en de hybrides zullen gebruik blijven maken van de huidige voorzieningen maar op termijn vanzelf uit het straatbeeld verdwijnen.

- Dan één stekker voor alle elektrische auto's

Noodgedwongen hebben we nu bij elke benzinepomp verschillende pompen, omdat er verschillende brandstoffen zijn. Dat kan nu eenmaal niet anders maar stroom is stroom.

Wij verwachten daarom dat we straks, als “onze” elektrische auto’s gaan komen, dus de elektrische auto 2.0, één stekker hebben die op al onze auto’s past. Die gemakkelijk in de hand ligt en die we dan dus overal tegenkomen. We beginnen er niet aan om daar afhankelijk te zijn van wie er toevallig een lader heeft neergezet of een eigen systeem heeft.

En dan natuurlijk ook bij elke auto de laadaansluiting op dezelfde plaats zodat er bij het bouwen van de nieuwe de infrastructuur de laadplekken zo optimaal als mogelijk is kunnen worden ingericht.

- Bevorderen thuis laden

Wij lezen dat een elektrische auto gewoon thuis kan worden opgeladen en dan elke ochtend, of wanneer we maar willen, voor ons klaar staat met een volle batterij.
Nu we er over nadenken vinden we dat de beste oplossing, als het ter plaatse inderdaad kan.

Veel mensen hebben de mogelijkheid om de auto bij het eigen huis te parkeren maar voor een hoop anderen geldt dat niet.

Wij verwachten van de beleidsmakers dat zij op plekken waar thuisladen niet kan maar het met een aanpassing wel mogelijk is, hieraan meewerken om zoveel mogelijk automobilisten een eigen laadplek te geven!

- Snellaadstations op veel plekken, in en buiten de steden

Natuurlijk blijft er dan nog een een heel grote groep over voor wie dat niet kan. Zoals in steden of als je tien hoog woont. Eigenlijk is wat we nu doen zo slecht nog niet. We gaan één keer in de paar dagen naar een benzinestation in de buurt, tanken wat we willen, en rijden dan weer een aantal dagen, totdat we zien dat het weer tijd wordt. Afhankelijk van hoeveel we rijden zal dat vaker of minder vaak zijn.

Dit willen we vasthouden! We willen redelijk in de buurt plaatsen waar we de auto kunnen aankoppelen en dan wordt hij in een minuut of 15 weer bijgeladen tot het niveau dat we willen. We vinden het begrijpelijk dat dat iets langer duurt dan het simpelweg vol laten lopen van de tank met benzine maar gaan er ook van uit dat dit zo beperkt mogelijk zal zijn en vertrouwen er op dat de techniek straks steeds kortere laadtijden mogelijk maakt

We willen dus straks niet op allerlei publieke parkeerplaatsen een los paaltje gaan zoeken waar we van afhankelijk zijn en de auto uren moeten achterlaten.

- Op reis

Tenslotte willen we langs de doorgaande wegen en snelwegen snellaadstations waar we na een minuut of 20, of wat langer als we ook koffie willen drinken, weer voldoende hebben geladen voor het volgende traject. En dat niet beperkt tot Nederland maar ook in alle landen waar we nu met onze auto naar toe rijden.

- Ook

En, laat daar geen misverstand over bestaan, het maakt ONS niet uit wat voor batterij er in wordt gebouwd, als hij maar goed is en niet onnodig duur.

En datzelfde geldt voor de aandrijflijn. We hebben liever dat wordt gekozen voor een al bestaand concept, waar de kinderziektes inmiddels uit zijn, dan dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden met dan in de eerste jaren allerlei problemen en terugroepakties.

Verder mag elke fabrikant de auto natuurlijk zo mooi en uitgebreid maken als men wil en gewend is. Wij zullen dan onze eigen keuze hieruit maken zoals wij dat altijd al hebben gedaan.

Tot slot een paar aanbevelingen, of anders gezegd, iets om over na te denken:

Kentekenreeks

Bij duurzaam autogebruik en -bezit past niet dat een auto, die nog goed is, snel wordt vervangen. Daarom moeten prikkels die die korte cyclus bevorderen worden weggenomen. Ons huidige systeem van kentekens, waarbij tot op de maand nauwkeurig is te zien hoe “oud" een auto is, is weliswaar leuk om de autoverkopen op peil te houden maar staat haaks op een duurzaam autobezit. Het is te overwegen om over te gaan op een ander stelsel, zoals in de ons omringende landen.

Waterstof

Hier lezen we veel over en bijna alle commentaren komen er op neer dat het geen goed plan is. Leggen jullie ons nu eens uit waarom we daar straks voor moeten gaan kiezen, nu we net zo blij aan het worden zijn dat we met de elektrische auto niet meer afhankelijk zijn van tankstations maar overal, en vooral thuis kunnen laden.

V2G

(Vehicle to Grid, ofwel de autobatterij gebruiken om het elektriciteitsnet te balanceren)

Wij zijn hier kritisch over want een autobatterij is behoorlijk gecompliceerd en kostbaar.

Daarnaast willen wij op elk moment zelf bepalen wat de laadstatus is van de batterij en zo wegrijden wanneer wij dat willen.

Voordat hier verder mee wordt gegaan willen wij precies weten wat de bedoeling is en ook waarom het niet beter kan worden opgelost met de onlangs geïntroduceerde vaste batterijen.

Zie ook mijnblog over de test met zelfrijdende auto's

Over de schrijver:

Hans Noordsij is werkzaam in de juridische dienstverlening en ICT. Sinds twee jaar wordt er volledig elektrisch gereden. Het wagenpark bestaat uit een Nissan Leaf en een Tesla Model S. Hans is bekend van publicaties, blogs (leafrijder.nl) en deelname aan het forum van Teslarijders (TeslaMotorsClub.com)

Hans was ook deelnemer aan de Tweedaagse Masterclass Elektrisch Vervoer in oktober 2014


Verantwoording:

Onlangs is een belangrijk klimaatakkoord gesloten. Het is te verwachten (of minimaal te hopen) dat dit een stimulans zal zijn voor elektrisch rijden. Dat is natuurlijk een goede zaak!

Waar we op moeten letten is dat er niet op basis van de huidige situatie snel allerlei beslissingen worden genomen, die uiteraard de nodige investeringen met zich meebrengen. Daarmee houden zich dan overheden, de wetenschap en talloze commerciële bedrijven bezig maar het risico is aanwezig dat niet de wensen van de automobilist, om wie het uiteindelijk draait, voorop staan.

Het is belangrijk dat op basis hiervan een visie wordt ontwikkeld voor de toekomst. Vandaar deze Autobrief op persoonlijke titel.

Voor reacties


Motivatie

Er vallen juist nu zaken samen die invloed hebben op elektrisch rijden, in die zin dat de focus wat meer die kant op gaat.

  1. Allereerst is er het klimaatakkoord. Daar moeten we op korte termijn ook weer niet al te veel van verwachten, maar het is wel het startpunt van een traject van omdenken waarbij je uiteraard niet om de elektrische auto heen kunt.
  2. In 2016 wordt Model 3 van Tesla gepresenteerd. Dat zal een episch moment zijn want voor het eerst komt er een elektrische auto die niet de bezwaren kent van de andere EV’s en in het bereik (in tweeërlei opzicht) van iedereen (laten we zeggen de middenklasse) zal vallen. Ik zou daar dolgraag bij zijn, juist omdat dat een heel belangrijk gebeuren zal zijn dat wereldwijd aandacht zal krijgen en het daadwerkelijke keerpunt zal gaan geven. Ik neem aan dat kort daarna gereserveerd kan gaan worden en ik zal dat zeker doen, om dan over (minimaal) een jaar (het zal wel een poosje duren voordat hij geleverd wordt) de Leaf te vervangen.
  3. Zaken als dieselgate brengen de discussie over elektrisch rijden naar de oppervlakte.
  4. Inmiddels maakte Tesla naam met de Powerwalls, en prijst een grote energiereus (in Nederland dan wel) het paginagroot aan, terwijl de Superchargers als champignons op blijven poppen.

Helaas missen we, juist op dit moment, visie en daarop gebaseerd beleid bij de instanties als gemeenten, provincies en overheid (en bij een groot aantal van de bedrijven die zich daar op baseren). Wat er nu uitgedacht wordt is gebaseerd op beleidsnotities van een jaar of twee geleden, toen de “toekomst” nog helemaal gezien werd in EV’s met mini-range en PHEV’s.

Waar we nu voor staan, is de taak om de gewone automobilist zover te krijgen dat hij de komende jaren gaat kiezen voor een elektrische auto. Dat betekent voor hem nogal wat na 100 jaar op een vertrouwde wijze te hebben rondgereden.

Natuurlijk is het tegenwoordig belangrijk om “Out of the Box” te denken, maar in dit geval stel ik voor om eerst terug te gaan naar het leven "in the box".

Als Tesla rijders zijn wij in het voordeel omdat wij weten hoe elektrisch rijden kan zijn.

Maar we kunnen er niet omheen dat wij een uitzonderingsgroep zijn. Aan de ene kant genieten we natuurlijk volop maar tegelijkertijd nemen we veel voor lief en gaan we er gemakkelijk van uit dat een ander dat ook zal doen.

Bereik

Neem nu het bereik van een auto. In de gesprekken komt altijd die range ter sprake. Grappig daarbij is dat het zich dan (bijna) altijd toespitst op de één, twee of drie keer per jaar die men op vakantie gaat. Dan wil men zonder tanken, in één keer naar München rijden, om maar wat te noemen. Omdat dit eigenlijk in het totaalplaatje om “zeldzaamheden” gaat, geeft dit al aan dat men dat tussen de oren heeft. Puur emotie dus!

Want als je verder kijkt is het juist iets dat op “alledag” betrekking heeft.

Ik probeer me weer in te leven in de (ICE) automobilist. Op zich niet zo moeilijk want dat ben ik al meer dan 40 jaar, alleen de laatste twee jaar waren elektrisch.

Die automobilist heeft een enorme comfortzone. Want die 600+ km range van de vakantie heeft hij natuurlijk het hele jaar door (met iets verlies omdat een auto op een lange reis zuiniger rijdt dan bij losse stukken).

Hij gaat dus nu maar heel weinig naar de pomp. Ik ging ook alleen als het nodig was, waarbij er soms een week tussen zat, en andere keren misschien een dag. Dat is helemaal afhankelijk van het aantal kilometers dat je rijdt.

De automobilist heeft dus het comfort dat hij relatief weinig naar een tankstation hoeft te gaan en als het dan nodig is, dan zijn die er overal.

Als je langs de snelweg wilt tanken dan is dat op zich geen straf. Het tanken zelf duurt niet zo lang, maar je kunt als het nodig is naar de WC, je koopt een beker koffie en een Mars voor later onderweg en stapt in en rijdt weer verder. Ok, ja, je moet afrekenen.

Hier in de wijk is een tankstation waar ik vroeger ging tanken en ik kende de mensen daar, altijd een praatje, soms kreeg je een aardigheidje voor de kinderen mee, aan het eind van het jaar een kalender, je spaarde freebees en je kon je bandenspaning checken. Dat op twee minuten rijden van huis.

Gingen we op vakantie dan was brandstof nooit een issue, we hadden de vaste plekken zoals bijvoorbeeld de Spessart aan de A3 waar we voltankten en wat rondkeken want er was ook altijd wel wat te doen. Soms een hapje eten.

Kortom, de automobilist heeft het zo slecht nog niet en ik begrijp best dat die niet zo gemakkelijk uit zijn comfortzone zal komen.

Dus we moeten zoeken naar een combinatie van wat de automobilist gewend is aan comfort met daarbij nog wat plussen!!

Dat comfort komt met de range (ik geloof wat Elon Musk zegt, dat het absoluut meer dan 200 mijl moet zijn, anders wordt het het nooit. Bijna altijd heeft hij wel gelijk en ik denk het zelf ook) dat die range minimaal 300 (320) km moet zijn. Er zijn nu heel betaalbare EV’s te koop met een kleine range maar die verkopen niet noemenswaardig. Neem Renault, in november 2480 auto’s verkocht, waarvan 17 Zoe’s ofwel 0,7%.

Dan komen we gelijk bij één van de sterkste punten van elektrisch rijden, voor wie dat in zijn eigen situatie kan realiseren. Thuisladen.

Dat betekent, in combinatie met de range van 300+ km, dat bij nog maar heel weinig “buiten de deur” hoeft te laden.

Dus moeten we alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen de mogeljkheid van thuisladen te geven!

Kan dat uiteindelijk dan toch niet (en dat zal toch wel de grootste groep blijven) dan komt de vraag wat hij zal willen.

Gewoon net als nu eens in de paar dagen naar een tankstation (dan laadstation) waar hij in een kwartier of 20 minuten weer voldoende heeft geladen (ofwel koffie drinken tijdens het tanken in plaats van er na) of aangewezen zijn op een woud van laadpaaltjes langs de stoeprand waar hij de auto een flink aantal uren moet laten staan (en dan weer ophalen en gewoon parkeren)?

In feite vindt iedereen, ik ook, het een wat zielig gezicht. Zo’n auto die aan het infuus hangt. Daarbij komt nog het feit dat je je eigen kabel moet kopen en aankoppelen (overigens ook kans op vandalisme maar dan aan je eigen kabel) en dat je diezelfde kabel weer moet afkoppelen en, weer of geen weer, in je auto moet meenemen.

Door het plan om binnen de steden snellaadstations te gaan bouwen kwam bij mij Fastned weer helemaal in beeld.

Om het dan helemaal mooi (en van deze tijd) te maken dan bouw je een netwerk waar de automobilist ook nog het gemak heeft dat hij geen handelingen hoeft te doen om het laden te starten, want stel dat hij zijn pasje ineens kwijt is of simpelweg vergeten, maar dat dat via plug and charge gaat en de backoffice (gewoon even goed voor gaan zitten, is helemaal niet zo moeilijk) alles regelt op de achtergrond (daarom heet het ook back-office).

Laatst bijgewerkt op 21-03-2016 om 21:14:02